Студентски парламент

Студентски парламент је орган високошколске установе (универзитет) и високошколске јединице (факултет), чији је циљ остарење права и заштита интереса студената.
Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се општим актом високошколске установе.
У циљу остваривања права и заштите интереса студената Факултета инжењерских наука, Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима високошколске установе, односно високошколске јединице, као и у органима других установа у којима су заступљени представници студената, у складу са статутом установе.

Контакт имејл Студентског парламента ФИН-а: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Активности Студентског парламента Факултета инжењерских наука:

• Врши верификацију мандата студената изабраних на изборима;
• Бира и разрешава представнике Студентског парламента у органима факултета и универзитета;
• Доноси годишњи буџет и план активности Студентског парламента;
• Разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студентских програма, анализом ефикасности студирања, унапрећење мобилности студената, подстицање научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;
• Оснива радна тела која се баве појединим пословима из надлежности Студентског парламента и усваја њихове извештаје;
• Контролише рад организација које су у његовом саставу;
• Координира активностима студентских организација. Свака активност мора бити одобрена односно прихваћена на студентском парламенту;
• Разматра и одобрава захтеве студената или групе студената за спровођење активности за чију је реализацију потребна подршка Студентског парламента, у складу са циљевима Студентског парламента;
• Распоређује одобрена финансијска средства за реализацију активности студената или групе студенатаа који су дужни да након спровођења активности поднесу на увид, ради усвајања, Парламенту финансијски извештај;
• Организује и подржава студентске стручне и научне размене као и све друге видове студентске сарадње са другим факултетима и Универзитетима;
• Обавља друге задатке и активности одређене законом, актима Студентског парламента;

Бити члан Студентског парламента није само привилегија већ и велика обавеза и одговорност за квалитет студија и садржај студентског живота на Факултету. Члан Студентског парламента може бити сваки студент Факултета инжењерских наука који на демократским изборима добије мандат од студената своје године студија.

Формирањем Парламента студенти су преко својих изабраника добили прилику да учествују у доношењу свих одлука које се њих тичу у свим органима факултета. Тако, Студентски парламент има 4 члана у Савету и 15 чланова у Наставно-научном већу Факултета. Такође, Студентски парламент бира студента продекана и представнике у Студентском парламенту Универзитета у Крагујевцу.

Име и презиме
 Функција у Студентском парламенту
Томислав Миловић  Председник
Ненад Петровић  Потпредседник
Оливера Радосављевић  Секретар
Кристина Спасојевић  Студент продекан
 Координатор ресора за студентски стандард 
Ана Марковић  Координатор ресора за наставу и науку
Анита Стојковић Координатор ресора за хуманитарни рад
Стеван Ђорђевић  Координатор ресора за спорт
Урош Милошевић  Координатор ресора за међународну сарадњу
Катарина Аврамовић  Координатор ресора за културу
Александар Перовић Координатор ресора за инфраструктуру

Чланови Студентског парламента Факултета инжењерских наука>>>

Претрага