Коначне ранг листе за упис на ОАС

Коначна ранг листа - Машинско инжењерство>>>

Коначна ранг листа - Војноиндустријско инжењерство>>>

Коначна ранг листа - Аутомобилско инжењерство>>>

Коначна ранг листа - Урбано инжењерство>>>

 

Упис је у среду 11.09.2019. од 12 до 14 ч у студентској служби.

 

 

Потребна документа за упис:

- Два ШВ - 20 обрасца (добијају се у Студентској служби уз приказ уплатнице о трошковима уписа),

- индекс (добија се у Студентској служби уз приказ уплатнице о трошковима уписа),

- диплома о стеченом средњем образовању (оригинал),

- сведочанства за све четири године стеченог средњег образовања (оригинали),

- очитана лична карта (или фотокопија),

- три фотографије формата 3,5 x 4,5 цм,

- доказ о уплати трошкова уписа у износу од 3000,00 динара.

Жиро рачун : 840 - 7400760 - 81

Прималац: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу

Сврха: Накнада за упис

Позив на број: 114

- доказ о уплати трошкова за осигурање студената у износу од 400,00 динара.

Жиро рачун : 840 - 7400760 - 81

Прималац: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу

Сврха: Осигурање

Позив на број: 09

Пример попуњене уплатнице за трошкове уписа>>>

Пример попуњене уплатнице за трошкове осигурања>>>

Претрага