Прелиминарна ранг листа Мастер II РОК Електротехника и рачунарство 2019/2020

Прелиминарна ранг листа Мастер II РОК Електротехника и рачунарство 2019/2020

Рок за приговоре је четвртак, 17.10.2019. до 12 часова.

Упис је у четвртак 17. 10. 2019. у 13 часова.

Потребна документа за упис:

- два ШВ - 20 обрасца (добијају се у Студентској служби уз приказ уплатнице о трошковима уписа),

- индекс (добија се у Студентској служби уз приказ уплатнице о трошковима уписа),

- три фотографије формата 3,5 x 4,5 цм (уколико нису предате приликом пријаве на конкурс)

- доказ о уплати трошкова уписа у износу од 3000,00 динара.

Жиро рачун : 840 – 7400760 - 81

Прималац: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу

Сврха: Накнада за упис

Позив на број: 114

Трошкови осигурања (није обавезно) у износу од 400,00 динара.

Жиро рачун : 840 – 7400760 - 81

Прималац: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу

Сврха: Осигурање

Позив на број: 09

 

Напомена за студенте који сами финансирају студије:

Уз сва остала документа неопходно је доставити и доказ о уплати школарине.

Претрага