Прелиминарна ранг листа - МАСТЕР, II уписни рок

Прелиминарна ранг листа - мастер академске студије - II уписни рок>>>

Рок за приговоре је петак, 11. 10. 2019. до 14 цасова.

Упис је у суботу 12. 10. 2019. у 9 часова (студенти морају стриктно да се појаве у наведено време).

Потребна документа за упис:

- два ШВ - 20 обрасца (добијају се у Студентској служби уз приказ уплатнице о трошковима уписа),

- индекс (добија се у Студентској служби уз приказ уплатнице о трошковима уписа),

- три фотографије формата 3,5 x 4,5 цм (уколико нису предате приликом пријаве на конкурс)

- доказ о уплати трошкова уписа у износу од 3000,00 динара.

Жиро рачун : 840 – 7400760 - 81

Прималац: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу

Сврха: Накнада за упис

Позив на број: 114

Напомена за студенте који сами финансирају студије:

Уз сва остала документа неопходно је доставити и доказ о уплати школарине.

Претрага