Прелиминарне ранг листе за упис на МАСТЕР студије 2019

Прелиминарне ранг листе за упис на мастер академске студије у I уписном року>>>

Рок за приговоре је четвртак, 26. 9. 2019. до 14:00 х.

Упис за студенте у статусу буџетског финансирања је 27. 9. 2019. у 13:00 х.

Упис за самофинансирајуће студенте је субота 28. 9. 2019. у 9:00 х.

Потребна документа за упис:

- два ШВ - 20 обрасца (добијају се у Студентској служби уз приказ уплатнице о трошковима уписа),

- индекс (добија се у Студентској служби уз приказ уплатнице о трошковима уписа),

- три фотографије формата 3,5 x 4,5 цм (уколико нису предате приликом пријаве на конкурс)

- доказ о уплати трошкова уписа у износу од 3000,00 динара.

Жиро рачун : 840 – 7400760 - 81
Прималац: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Сврха: Накнада за упис
Позив на број: 114

- доказ о уплати трошкова за осигурање студената у износу од 400,00 динара (није обавезно).

Жиро рачун : 840 - 7400760 - 81
Прималац: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Сврха: Осигурање
Позив на број: 09

Напомена за студенте који сами финансирају студије:

Уз сва остала документа неопходно је доставити и доказ о уплати школарине.

Претрага