Обавештење о одбрани докторскe дисертацијe Хрвоја Пушкарића

Усмена јавне одбране докторске дисертације кандидата Хрвоје Пушкарића под насловом "Развој фази више-критеријумског модела и софтвера за оцењивање и управљање техничко-технолошким пројектима" биће одржана у петак 05. априла 2019. године са почетком у 13 часова у свечаној сали објекта Б.

Обавештење можете преузети овде.

Претрага