Студије

У оквиру система високог образовања Републике Србије на Факултету инжењерских наука изводи се настава на три нивоа:
•    основним академским студијама, 
•    мастер академским студијама и 
•    докторским академским студијама.

Настава се изводи на следећим студијским програмима:


•    Машинско инжењерство (трогодишње основне, двогодишње мастер и трогодишње докторске студије),

•    Војноиндустријско инжењерство (четворогодишње основне и једногодишње мастер студије),

•    Аутомобилско инжењерство (трогодишње основне и двогодишње мастер студије),

•    Урбано инжењерство (четворогодишње основне студије и једногодишње мастер студије),

•    Рачунарска техника и софтверско инжењерство (четворогодишње основне студије),

•    Инжењерски менаџмент (једногодишње мастер студије),

•    Инжењерство заштите животне средине (једногодишње мастер студије),

•    Биоинжењеринг (једногодишње мастер студије),

•    Индустријско инжењерство – пословни информациони системи (једногодишње мастер студије),

•    Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент (трогодишње докторске студије).

Основне академске студије на студијским програмима Машинског и Аутомобилског инжењерства трају три године (180 ЕСПБ бодова). На овим студијским програмима мастер студије трају две године (120 ЕСПБ бодова).  Основне академске студије Војноиндустријског и Урбаног инжењерства, као и Рачунарске технике и софтверског инжењерства, трају четири године (240 ЕСПБ бодова). Једногодишње мастер студије доносе 60 ЕСПБ бодова. Докторске студије трају три године (180 ЕСПБ бодова).

Нови програм студија прилагођен Европском академском простору почео је школске 2005/2006 године. Константно се улажу напори ка отварању нових студијских програма, ширењу и развоју Факултета инжењерских наука.

Претрага