Резултати испита

Основне академске студије

ОАС - РТСИ - Управљање софтверским пројектима - резултати - август

МАС - Машинство - Управљање индустријским процесима - резултати

Основе процесних апарата и постројења

Војноиндустријско инж. - CAD CAM CAE - збирни резултати - јунски рок

Машинско инж._III година_Производно машинство_Основи одржавања_резултати

Машинско инж._III година_Пренос топлоте и масе_фебруар 2020_резултати

Машинско инж._III година_Пренос топлоте и масе_јануар 2020_резултати

Војноиндустријско инж._Производне технологије_јануар 2020._резултати

Урбано_Рачунарски алати_Октобар 2_резултати

Машинско_Рачунарски алати_Октобар 2_резултати

Војноиндустријско инжењерство_Термодинамика_Октобар 2_резултати

Машинско инжењерство_Термодинамика_Октобар 2_резултати

Машинско инжењерство_Основи предуз. менаџмента и економије_Октобар 2_резултати

Урбано инжењерство_Основи предуз. менаџмента и економије_Октобар 2_резултати

Машинско инжењерство_Машине и алати у обради метала деформисањем_Октобар 2_резултати

Машинско инжењерство_Управљање развојем_Октобар 2_резултати

Војноиндустријско_Математика 2_Октобар 2_резултати

Војноиндустријско_Математика 3_Октобар 2_резултати

Машинско_Математика 3_Октобар 2_резултати

РТСИ_Нумеричка анализа и дискретна математика_Октобар 2_резултати

Војноиндустријско_CAD CAM CAE_Октобар 2_резултати

Машинство_CAD CAM CAE_Октобар 2_резултати

Аутомобилско_Математика 2_Октобар 2_резултати

Машинство_Математика 2_Октобар 2_резултати

Урбано_Математика 2_Октобар 2_резултати

Машинство_Механика 2_Октобар 2_резултати

Електротехника са електроником_Октобар 2_резултати

 

Мастер академске студије

МАС - Машинско инж. - август - Одржавање техничких система

МАС - Машинско инж. - јулски рок - Одржавање техничких система

Резултати - јунски испитни рок - Одржавање техничких система

Војноинд. инж._I год._Техничка дијагностика_ Априлски рок_Резултати

Електротехника и рачунарство_1. година_Пројектовање електронских кола

Војоиндустријско_1. година_Техничка дијагностика_фебруар 2020

Машинство_1. година_Одржавање техничких система_фебруар 2020

Машинство_3. семестар_Производно машинство_Техничка дијагностика_фебруар 2020

Машинство_2. година_Одржавање техничких система_јануарски рок_резултати

Машинство_1. година_Одржавање техничких система_јануарски рок_резултати

Војноиндустријско_1. година_Техничка дијагностика_јанураски рок_резултати

Инжењерски алати 2 - Резултати поправних колоквијума након испитног рока Октобар 2 

Инжењерски менаџмент_Инжењерска економија_Октобар 2_резултати

Машинство_CAD CAM CAE 2_Октобар 2_резултати

Инжењерски алати 2_Октобар 2_резултати

 

Сва остала обавештења о предметима, активностима, материјалима, резултатима испита биће објављивана на e-learning (moodle) порталу, у оквиру сваког појединачног предмета

http://moodle.fink.rs

MoodleLogo

Претрага