CloudiFacturing

CloudiFacturing: Cloudification of Production Engineering for Predictive Digital Manufacturing.Horizon2020.Optimization of the Production Process of Metal Structures Using OSICE. Grant agreement by the EC no. 768892. Subcontractor of Fraunhofer, Germany, 2019.

Cloudi facturing

У оквиру европског CloudiFacturing projekta (https://www.cloudifacturing.eu), истраживачи Факултета инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу, учествују у реализацији експеримента бр 13:  Optimization of the Production Process of Metal Structures Using OSICE који подразумева развој софтверског решења за оптимизацију производње у металској индустрији.

У оквиру CloudiFacturing пројекта ће истраживачи Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу у сарадњи са истраживачима Центра за рачунарско моделовање и оптимизацију (CERAMO), Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу и експертима са Фраунхофер института (https://www.fraunhofer.de) из Немачке, радити на развоју платформе која ће малим и средњим предузећима омогућити да користе огромну прорачунску снагу Cloud-a за решавање комплексних оптимизационих проблема, без обзира на њихове финансијске могућности и ниво знања и технологија којима располажу. Развијена платформа ће експериментално бити имплементирана у немачкој компанији MV Engineering (http://www.mv-engineering.com), што ће овом произвођачу шинских возила омогућити оптимизацију палета за транспорт деловавагона. Оптимизациони алгоритми ће у обзирузимати не самоотпорност конструкције палете, већ и поједине елементе технолошког процеса, као што су трошкови сечења, заваривања, склапања и транспорта.

Свеобухватно софтверско решење за оптимизацију транспортних палета ће укључивати нумеричке прорачуне различитих варијанти конструкција палете, за шта ће бити коришћен софтвер ПАК, који се развија у Лабораторији за инжењерски софтвер Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. За развој корисничке апликације за дефинисање конструктивних и производних параметара, као и визуелизацију добијених оптималних решења ће бити задужена крагујевачка R&D kompanija Vodéna. Логистиком и доменским знањем из области производње делова за шинска возила, читав пројекат ће подржати и стручњаци MIND групе (http://mind.rs), такође из Крагујевца.

Претрага