Стратегија

Стратегија научно-истраживачког рада


Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу се, од свог оснивања до данас, у значајној мери укључио у сарадњу са привредом и научно-истраживачку делатност за потребе привреде. Та сарадња је довела до великог броја научно-истраживачких пројеката фундаменталног, развојног и примењеног карактера, усмерених на изналажење нових производа, технолошких решења, метода и техника унапређења пословања итд. Научно-истраживачка делатност је увек имала значајан приоритет у развоју Факултета. Свеобухватност истраживања се може сагледати на основу активности, програма рада, ресурса и резултата рада 11 лабораторија и 24 центра. Мноштво је реализованих пројеката које је тешко набројати у оваквој публикацији. Зато се у циљу илустрације научноистраживачке делатности наводе само актуелни пројекти које подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и укратко приказују недавно реализовани међународни пројекти  и они чија је реализација у току.

Претрага