Техничка служба

Радно време службе: 07:30-15:00 ч
 
Радно место Име и презиме
Домар Милан Петковић
Домар Ивица Бајић
Чистачица Станика Димитријевић
Чистачица Анђелка Максић
Чистачица Драгојла Бараћ
Чистачица Славица Пауновић
Чистачица Илинка Живаљевић
Чистачица Весна Влајковић
Чистачица Миломирка Јанковић
Чистачица Данијела Бараћ
Чистачица Бранка Добрић
Чистачица Дејана Максић
Чистачица Драгана Трајковић
Чистачица Живадинка Бајић

Претрага