Приступна предавања и вежбе

Обавештење

Приступне вежбе за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/1783 који је објављен у публикацији "Послови" број 887 од 24.06.2020. године за избор једног сарадника у звању асистент за ужу научну област Производно машинство, биће одржане дана 25.08.2020. године (уторак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-II-8, објекат "А", Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступних вежби:
"Теорија и техника експериммента, грешке мерења и процена поузданости добијених резултата експеримента"

Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/1445 који је објављен у публикацији "Послови" број 884 од 03.06.2020. године за избор једног наставника у звању доцент за ужу научну област Електротехника и рачунарство, биће одржано дана 16.07.2020. године (четвртак) са почетком у 16,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступног предавања:
"Дигитални филтри свепропусници фреквенција"

Обавештење

Приступне вежбе за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/5154 који је објављен у публикацији "Послови" број 862-863 од 31.12.2019. године за избор једног сарадника у звању асистент за ужу научну област Производно машинство, биће одржане дана 04.02.2020. године (уторак) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступних вежби:
"Испитивање материјала и заварених спојева методама без разарања"

 

Обавештење

Приступно предавање за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/4305 који је објављен у публикацији "Послови" број 854 од 06.11.2019. године за избор једног наставника у звању доцент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, биће одржано дана 25.12.2019. године (среда) са почетком у 11,00 часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступног предавања:
"Покретни навојни спојеви"

Обавештење

Приступне вежбе за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3807 који је објављен у публикацији "Послови" број 851 од 16.10.2019. године за избор једног сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство, биће одржане дана 13.12.2019. године (петак) са почетком у 17,15
часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступних вежби:
"Хардверска имплементација алгоритма за израчунавање брзе Фуријеове трансформације"

Претрага