Приступна предавања и вежбе

Обавештење

Приступне вежбе за кандидата пријављеног на конкурс бр. 01-1/3807 који је објављен у nубликацији "Послови" број 851 од 16.10.2019. године за избор једног сарадника у звању сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство, биће одржане дана 13.12.2019. године (петак) са почетком у 17,15
часова у просторијама Факултета инжењерских наука, у сали А-П-23, Сестре Јањић бр. 6, Крагујевац

Тема приступних вежби:
"Хардверска имплементација алгоритма за израчунавање брзе Фуријеове трансформације"

Претрага