Центар за компјутером интегрисано пословање

logoCIM центар је посебна организацијска јединица Машинског факултета у Крагујевцу. CIM центар послује на основу и у складу са Статутом Факултета и оним нормативним актима Факултета који уређују економско-финансијске односе центара Факултета и самог Факултета. Заједницка истраживања у области развоја CIM система (компјутером интегрисане производње) и потребе привреде упућују научни и стручни потенцијал Машинског факултета у Крагујевцу и партнере из привреде на оснивање заједничког CIM центра. Све делатности се могу реализовати кроз заједнички рад стручњака са Машинског факултета у Крагујевцу и партнера из других институција.

Оснивач и први управник CIM центра био је проф. др Славко Арсовски који је створио широку мрежу сарадника, обезбедио средства за набавку основне опреме за рад и едукацију.

 

Активности CIM центра покривају спектар различитих области:

Интеграција предузећа и моделирање пословних процеса
* Инфорамциони системи
* Аутоматска идентификација и прикупљање података
* Системи и технологије размене података

Компјутером подржано пројектовање, планирање и производња
* CAD/CAM системи
* PDM системи

Компјутером управљана производна технологија
* Производна опрема и системи
* Управљање производном опремом
* Помоћна производна опрема

Управљање квалитетом у CIM окружењу
* CAQ
* Системи за управљање тоталним квалитетом ТQМ

Интеграциони системи и методе
* Планирање ресурса у предузецу - ERP
* Управљање ланцима снабдевања - SCM
* Управљање односима са купцем - CRM
* Интеграција апликација у предузећу - EAI

Менаџмент ЦИМ технологијама
* Стратегијско управљање технологијама
* Технике за имплементацију CIM стратегије

 

front img edit

DNC софтвер

6

Едукацијска опрема за CIM системе

 

3

Q-WS CASE tool за развоје web сервиса израђен у CIM центру

Делатност CIM центра обухвата рад на следецим пословима:

* CIM менаџмент 
* CIM технике 
* CIM функције 
* CIM технологије 
* Едукација 
* Издавацка делатност

cimco logo1

CIM центар поседује линценцирани DNC software CIMCO

5

CIM системи

7

CIM софтвер

1

У оквиру DP+ пројекта 128/2006 набављена је и HAAS Toolroom Mill TM-1HE са додатни софтвером

 

2

Тим CIM центра (1998)

 

Ресурси

Ресурси CIM центра су: људски ресурси, финансијски ресурси, хардвер, софтвер, пројекти, документована решења и информације, литература и канцеларијски инвентар.

 

У досадашњем раду консултанти CIM центра учествовали су у реализацији многих активности од којих су најзначајније:

Област информационих система (Пројектовање IS и развој софтвера):

* ФАД - Горњи Милановац
* ФРА - Чачак
* "ИТИ" - Ивањица
* "РМХК Тречца " - Косовска Митровица
* "Застава Метал"- Ресавица
* "Застава алати"- Крагујевац 
* АД "Механизација и програмат" - Никшић

Област едукације:

* "ФАД" - Горњи Милановац
* "Амортизери" - Приштина
* "РМХК Трепца" - Косовска Митровица
* "Metal Secco" - Горњи Милановац 
* ЈКП "ТЕНТ" - Обреновац
* "21. Октобар" - Крагујевац
* "Застава" д.д. - Крагујевац
* "Застава Метал" - Ресавица
* "Застава Камиони" - Крагујевац

Област менаџмента квалитетом:

* ФАД - Горњи Милановац 
* "Радоје Дакић" - Подгорица 
* Дувански Комбинат - Подгорица (пред сертификацијом)
* "Експорт Биље" - Рисан
* "Приморка" - Бар 
* "Југопетрол" - Котор 
* "МАП" - Подгорица 
* РМХК 
* Трепћа - К. Митровица
* "ИТИ" - Ивањица
* "Metal Secco" - Горњи Милановац
* "Електрошумадија" - Крагујевац
* Термоелектрана Никола Тесла - Обреновац 
* ЈКП "Водовод и канализација" - Крагујевац

Област реинжењеринга:

* "Metal Secco"- Горњи Милановац 
* ЈКП "Водовод и канализација" - Крагујевац 
* АД "Механизација и програмат" - Никшиц 
* "РМХК ТрепЧа" - Косовска Митровица

Резултати

CIM центар и сарадници-консултанти Центра, у досадашњем раду афирмисали су се и доказали као врло успешни посленици у области CIM технологија, менаџмента квалитетом, едукације и реинжењеринга.

МОНОГРАФИЈЕ 
1. Развој CIM система
2. Развој DCC/CIM система
3. Квалитетом до профита
4. Менаџмент, информатика, квалитет
5. Менаџмент економиком квалитета

КЊИГЕ
6. CIM системи
7. Флексибилна аутоматизације
8. Прозиводни системи
9. Информациони системи 

ПРАКТИКУМИ

4

10 . Лабораторијска мерења и управљања путем Интернета

 

CIM центар се активно бави подстицањем иновативног и предузетниЧког рада студената кроз своју организациону јединицу за студентско предузетништво где су ангажовани бројни студенти докторских, дипломских и основних студија.

Управник Центра др. Снежана Нестић, доцент

CIM центар: 
тел +381 34 335 990 лок 636 
fax + 381 34 333 192

ifip_50_logo.jpg

Претрага