Preuzimanje dokumenata | Odbranjene doktorske disertacije | Doktorske disertacije i magistarske teze | Dokumenti

Sat20012018

Poslednje izmene06:38:01 AM GMT

Odbranjene doktorske disertacije

Odbranjenje doktorske disertacije na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Marija Matejić Marija Matejić

Doktorska disertacija kandidata Marije Matejić pod naslovom "Razvoj modularnih steznih pribora povećanog nivoa krutosti i fleksibilnosti" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 27.12.2017. godine

Nenad Kostić Nenad Kostić

Doktorska disertacija kandidata Nenada Kostića pod naslovom "Razvoj i primena metoda heurističke optimizacije mašinskih konstrukcija" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 22.11.2017. godine

Milica Nikolić Milica Nikolić

Doktorska disertacija kandidata Milice Nikolić pod naslovom "Elektro-mehanički model kohlee i analiza odziva modela" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 19.09.2017. godine

 

Slađana Vujičić Slađana Vujičić

Doktorska disertacija kandidata Slađane Vujičić pod naslovom "Razvoj modela integracije inovativnog liderstva i efektivnog menadžmenta kvalitetom primenom Fuzzy AHP metode i metode genetskog algoritma" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 29.09.2017. godine

Vladimir Vukašinović Vladimir Vukašinović

Doktorska disertacija kandidata Vladimira Vukašinovića pod naslovom "Metodologija dugoročnog planiranja korišćenja potencijala biomase" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 24.08.2017. godine

Marko Pantić Marko Pantić

Doktorska disertacija kandidata Marka Pantića pod naslovom "Tribološka karakterizacija naprednih stomatoloških materijala" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 13.09.2017. godine

Nikola Mijailović Nikola Mijailović

Doktorska disertacija kandidata Nikole Mijailovića pod naslovom "Razvoj akvizicionih  sistema i algoritama za registraciju pri modeliranju  pomeranja i deformacija kontura na digitalnoj slici" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 11.09.2017. godine

 

Nebojša Abadić Nebojša Abadić

Doktorska disertacija kandidata Nebojše Abadića pod naslovom "Modeliralje upravljanja performansama i podrške odlučivanju u tehnološkim inkubatorima primenom metoda računarske inteligencije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.
 
Doktorska disertacija je odbranjena 04.07.2017. godine

Dragan Čukanović Dragan Čukanović

Doktorska disertacija kandidata Dragana Čukanovića pod naslovom "Statička i dinamička analiza ploča od funkcionalno gradijentno raspoređenih materijala" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 26.05.2017. godine

Dalibor Nikolić Dalibor Nikolić

Doktorska disertacija kandidata Dalibora Nikolića pod naslovom "Kompjutersko modeliranje i optimizacija dizajna stenta" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 06.06.2017. godine

Pavle Mijović Pavle Mijović

Doktorska disertacija kandidata Pavla Mijovića pod naslovom "Razvoj i implementacija multimodalnog sistema za praćenje pažnje radnika u realnom radnom okruženju" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 14.11.2016. godine

14.11.2016.

Vladimir Milovanović Vladimir Milovanović

Doktorska disertacija kandidata Vladimira Milovanovića pod naslovom "Razvoj metodologije za eksperimentalnu i numeričku procenu integriteta nosećih delova vagonske konstrukcije izloženih cikličnom dinamičkom opterećenju" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 27.09.2016. godine

Suzana Petrović Savić Suzana Petrović Savić

Doktorska disertacija kandidata Suzane Petrović Savić pod naslovom "Identifikacija, analiza i klasifikacija kretanja zgloba kolena" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 26.09.2016. godine

Igor Saveljić Igor Saveljić

Doktorska disertacija kandidata Igora Saveljića pod naslovom "Numeričko rešavanje odnosa pravog i lažnog lumena akutne aortne disekcije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 27.09.2016. godine

Dubravka Živković Dubravka Živković

Doktorska disertacija kandidata Dubravke Živković pod naslovom "Razvoj metodologije za vrednovanje kogeneracionih projekata u zgradarstvu" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 30.09.2016. godine

Bojan Bogdanović Bojan Bogdanović

Doktorska disertacija kandidata Bojana Bogdanovića pod naslovom "Povećanje pouzdanosti i nosivosti tangencijalno opterećenih veza prethodnom pripremom kontakta" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 28.09.2016. godine

Andreja Stefanović Andreja Stefanović

Doktorska disertacija kandidata Andreje Stefanovića pod naslovom "Optimizacija potrošnje energije za grejanje višeporodičnog stambenog građevinskog fonda grada korišćenjem energetskog modela" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 26.09.2016. godine

Saša Ranđelović Saša Ranđelović

Doktorska disertacija kandidata Saše Ranđelovića pod naslovom "Završna obrada metala bazirana na kotrljanju krutog alata" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 28.09.2016. godine

Marko Topalović Marko Topalović

Doktorska disertacija kandidata Marka Topalovića pod naslovom "Numeričko modeliranje granularnih materijala" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 26.09.2016. godine

Aleksandar Jovicic Aleksandar Jovicic

Doktorska disertacija kandidata Aleksandra Jovičića pod naslovom "Unapređenje ključnih indikatora performansi poslovanja u industriji livarstva" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 16.05.2016. godine

Marko Miletic Marko Miletic

Doktorska disertacija kandidata Marka Miletića pod naslovom "Optimizacija upotrebe toplotne izolacije kod kuća neto-nulte potrošnje energije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 29.01.2016. godine

Arso Vukicevic Arso Vukicevic

Doktorska disertacija kandidata Arsa Vukićevića pod naslovom "Razvoj metoda za trodimenzionalnu rekonstrukciju koronarnih arterija za potrebe numeričke analize protoka i procene mehaničkog integriteta stenta" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 27.01.2016. godine

Nebojša Hristov Nebojša Hristov

Doktorska disertacija kandidata Nebojše Hristova pod naslovom "Uticaj promene gasodinamičkih karakteristika barutnih gasova na intenzitet natpritiska primenom specijalnih gasnih uređaja oružja" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 29.01.2016. godine

Aleksandar Đorđević Aleksandar Đorđević

Doktorska disertacija kandidata Aleksandra Đorđevića pod naslovom "Razvoj modela poslovne inteligencije za upravljanje performansama poslovnih procesa" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 04.12.2015. godine

mr Oliver Momčilović mr Oliver Momčilović

Doktorska disertacija kandidata mr Olivera Momčilovića pod naslovom "Razvoj liderskih veština za efektivno upravljanje promenama u malim i srednjim preduzećima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 29.09.2015. godine

Aleksandar Radaković Aleksandar Radaković

Doktorska disertacija kandidata Aleksandra Radakovića pod naslovom "Primena smicajnih deformacionih teorija višeg reda u makromehaničkoj analizi kompozitnih laminata" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Doktorska disertacija je odbranjena 24.09.2015. godine

Branimir Milosavljević Branimir Milosavljević

Doktorska disertacija kandidata Branimira Milosavljevića pod naslovom "Modeliranje aerozagađenja od drumskog saobraćaja - identifikacija uticajnih parametara i izbor modela" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 24.08.2015. godine

Saša Ćuković Saša Ćuković

Doktorska disertacija kandidata Saše Ćukovića pod naslovom "Registracija deformabilnih skulpturnih površi u internet okruženju" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 04.09.2015. godine

mr Ivan Miletić mr Ivan Miletić

Doktorska disertacija kandidata mr Ivana Miletića pod naslovom "Rešavanje problema interfejsne prsline u elasto-plastičnim i ojačanim materijalima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 20.08.2015. godine

Dragan Džunić Dragan Džunić

Doktorska disertacija kandidata Dragana Džunića pod naslovom "Analiza procesa trenja i habanja nanokompozita sa metalnom osnovom" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 21.08.2015. godine

Jasmina Skerlić Jasmina Skerlić

Doktorska disertacija kandidata Jasmine Skerlić pod naslovom "Optimizacija položaja prijemnika solarne energije kod kuća sa neto-nultom potrošnjom energije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 04.09.2015. godine

mr Radun Vulovic mr Radun Vulovic

Doktorska disertacija kandidata mr Raduna Vulovića pod naslovom "Kompjutersko modeliranje i simulacija biomehaničkih karakteristika kod sportista" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 08.09.2015. godine

Danijela Nikolic Danijela Nikolic

Doktorska disertacija kandidata Danijele Nikolić pod naslovom "Energetsko-eksergetska optimizacija veličina fotonaponskih panela i solarnih kolektora kod kuća neto-nulte potrošnje energije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 10.09.2015. godine

Miloš Radović Miloš Radović

Doktorska disertacija je odbranjena 25.08.2015. godine

Andreja Ilić Andreja Ilić

Doktorska disertacija je odbranjena 21.08.2015. godine

Vladimir Dunic - Izvestaj Vladimir Dunic - Izvestaj

Doktorska disertacija je odbranjena 27.05.2015. godine

Vladimir Dunic - Doktorat Vladimir Dunic - Doktorat

Doktorska disertacija je odbranjena 27.05.2015. godine

Vladimir Dunic - Izvestaj-eng Vladimir Dunic - Izvestaj-eng

Doktorska disertacija je odbranjena 27.05.2015. godine

Vladimir Dunic - Doctoral dissertation english Vladimir Dunic - Doctoral dissertation english

Doktorska disertacija je odbranjena 27.05.2015. godine

mr Milan Mutavdzic - Izvestaj mr Milan Mutavdzic - Izvestaj

Doktorska disertacija je odbranjena 06.06.2015. godine

Strana 1 od 2

Prijava

.