Fri24052019

Poslednje izmene09:48:54 AM GMT

Ocena naučne zasnovanosti

U skladu sa članom 9 Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-749/21 od 29.09.2016. godine) stavljamo na uvid javnosti Izveštaj Komisije o naučnoj zasnovanosti teme i ispunjenosti uslova, sa rokom od 15 dana od dana postavljanja za sledeće kandidate:

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti | [ rastuće ]

Vukašin Slavković Vukašin Slavković

Na uvidu javnosti od 07.03.2017. do 22.03.2017. godine

Sandra Veličković - Izveštaj Sandra Veličković - Izveštaj

Na uvidu javnosti od 27.04.2017. do 12.05.2017. godine.

Jovan Gligorijević Jovan Gligorijević

Na uvidu javnosti od 07.03.2017. do 22.03.2017. godine

Petar Mišljen_Izveštaj Petar Mišljen_Izveštaj

Na uvidu javnosti od 06.09.2017. do 21.09.2017. godine.

Saveta Vukadinović Saveta Vukadinović

Na uvidu javnosti od 05.05.2017. do 20.05.2017. godine.

Gordana Todorović Gordana Todorović

Na uvidu javnosti od 06.06.2017. do 21.06.2017. godine.

Vladimir_Kočović_Izveštaj Vladimir_Kočović_Izveštaj

Na uvidu javnosti od 06.09.2017. do 21.09.2017. godine.

Dejan Obućinski - Izveštaj Dejan Obućinski - Izveštaj

Na uvidu javnosti od 26.10.2017. do 10.11.2017. godine.

Milan Blagojević Milan Blagojević

Na uvidu javnosti od 28.12.2017. do 12.01.2018. godine.

Mladen Josijević Mladen Josijević

Na uvidu javnosti od 07.02. do 22.02.2018. godine.

Slobodan Mišanović Slobodan Mišanović

Na uvidu javnosti od 28.12.2017. do 12.01.2018. godine.

Tijana Cvetić Tijana Cvetić

Na uvidu javnosti od 28.12.2017. do 12.01.2018. godine.

Zorica Lazić Zorica Lazić

Na uvidu javnosti od 28.12.2017. do 12.01.2018. godine.

Miroslav Lučić Miroslav Lučić

Na uvidu javnosti od 08.03. do 23.03.2018. godine

Željko Lazarević Željko Lazarević

Na uvidu javnosti od 08.03. do 23.03.2018. godine

Nikola Rakić Nikola Rakić

Na uvidu javnosti od 04.09. do 19.09.2018. godine

Veselin Blagojević Veselin Blagojević

Na uvidu javnosti od 31.08. do 15.09.2018. godine

Aleksandra Vulović Aleksandra Vulović

Na uvidu javnosti od 28.11. do 13.12.2018. godine

Bojana Anđelković Ćirković Bojana Anđelković Ćirković

Na uvidu javnosti od 19.10. do 03.11.2018. godine

Ivan Milanković Ivan Milanković

Na uvidu javnosti od 04.12. do 19.12.2018. godine

Nikola Vučetić Nikola Vučetić

Na uvidu javnosti od 25.01. do 09.02.2019. godine

Nebojša Jurišević - Izveštaj komisije Nebojša Jurišević - Izveštaj komisije

Na uvidu javnosti od 09.04. do 24.04.2019. godine