Sun19052019

Poslednje izmene10:16:15 AM GMT

Odbranjene doktorske disertacije

Odbranjenje doktorske disertacije na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Dragan Džunić Dragan Džunić

Doktorska disertacija kandidata Dragana Džunića pod naslovom "Analiza procesa trenja i habanja nanokompozita sa metalnom osnovom" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 21.08.2015. godine

Jasmina Skerlić Jasmina Skerlić

Doktorska disertacija kandidata Jasmine Skerlić pod naslovom "Optimizacija položaja prijemnika solarne energije kod kuća sa neto-nultom potrošnjom energije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 04.09.2015. godine

mr Radun Vulovic mr Radun Vulovic

Doktorska disertacija kandidata mr Raduna Vulovića pod naslovom "Kompjutersko modeliranje i simulacija biomehaničkih karakteristika kod sportista" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 08.09.2015. godine

Danijela Nikolic Danijela Nikolic

Doktorska disertacija kandidata Danijele Nikolić pod naslovom "Energetsko-eksergetska optimizacija veličina fotonaponskih panela i solarnih kolektora kod kuća neto-nulte potrošnje energije" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu

Doktorska disertacija je odbranjena 10.09.2015. godine

Miloš Radović Miloš Radović

Doktorska disertacija je odbranjena 25.08.2015. godine

Andreja Ilić Andreja Ilić

Doktorska disertacija je odbranjena 21.08.2015. godine

Vladimir Dunic - Izvestaj Vladimir Dunic - Izvestaj

Doktorska disertacija je odbranjena 27.05.2015. godine

Vladimir Dunic - Doktorat Vladimir Dunic - Doktorat

Doktorska disertacija je odbranjena 27.05.2015. godine

Vladimir Dunic - Izvestaj-eng Vladimir Dunic - Izvestaj-eng

Doktorska disertacija je odbranjena 27.05.2015. godine

Vladimir Dunic - Doctoral dissertation english Vladimir Dunic - Doctoral dissertation english

Doktorska disertacija je odbranjena 27.05.2015. godine

mr Milan Mutavdzic - Izvestaj mr Milan Mutavdzic - Izvestaj

Doktorska disertacija je odbranjena 06.06.2015. godine

mr Milan Mutavdzic - Doktorat mr Milan Mutavdzic - Doktorat

Doktorska disertacija je odbranjena 06.06.2015. godine

Dragan Cvetkovic - Izvestaj Dragan Cvetkovic - Izvestaj

Doktorska disertacija je odbranjena 04.06.2015. godine

Dragan Cvetkovic - Doktorat Dragan Cvetkovic - Doktorat

Doktorska disertacija je odbranjena 04.06.2015. godine

mr Sasa Jovanovic - Izvestaj mr Sasa Jovanovic - Izvestaj

Doktorska disertacija je odbranjena 03.06.2015. godine

mr Sasa Jovanovic - Doktorat mr Sasa Jovanovic - Doktorat

Doktorska disertacija je odbranjena 03.06.2015. godine

Vladimir Nedić Vladimir Nedić

Doktorska disertacija je odbranjena 02.07.2015. godine

Tijana Đukić Tijana Đukić

Doktorska disertacija je odbranjena 08.06.2015. godine

Strana 2 od 2