Sat17082019

Poslednje izmene10:59:54 AM GMT

Izveštaji komisija

U skladu sa članom 15 Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu (br. III-01-749/21 od 29.09.2016. godine) stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisija o oceni doktorskih disertacija i doktorske disertacije, sa rokom od 30 dana od dana postavljanja.

Referati o urađenim doktorskim disertacijama i doktorske disertacije nalaze se na uvidu javnosti i u biblioteci Fakulteta, svakog radnog dana od dana objavljivanja obaveštenja o početku uvida javnosti.

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Saveta Vukadinović Saveta Vukadinović

Doktorska disertacija kandidata Savete Vukadinović pod naslovom "Razvoj modela ranog upravljanja inženjerskim ljudskim resursima u Lean industrijskim sistemima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Na uvidu javnosti od 02.07. do 01.08.2019. godine

Petar Mišljen Petar Mišljen

Doktorska disertacija kandidata Petra Mišljena pod naslovom "Upravljačke strukture vibracionog transporta rasutih materijala baziranog na elektromagnetnim aktuatorima" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Na uvidu javnosti od 29.05. do 28.06.2019. godine

Miloš Matejić Miloš Matejić

Doktorska disertacija kandidata Miloša Matejića pod naslovom "Novi pristup projektovanju i optimizaciji cikloidnih prenosnika snage" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Na uvidu javnosti od 29.05. do 28.06.2019. godine

Ivan Milanković Ivan Milanković

Doktorska disertacija kandidata Ivana Milankovića pod naslovom "Ubrzanje algoritama za segmentaciju biomedicinskih slika korišćenjem rekonfigurabilne hardverske platforme" i izveštaj Komisije za ocenu pisanog dela i usmenu javnu odbranu.

Na uvidu javnosti od 29.05. do 28.06.2019. godine