Preuzimanje dokumenata | Izbor nastavnika i saradnika | Dokumenti

Sat17112018

Poslednje izmene12:23:56 PM GMT

Izbor nastavnika i saradnika

Dokumenta u vezi izbora nastavnika i saradnika na Fakultetu inženjerskih nauka

Dokumenti

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za Primenjenu informatiku u inženjerstvu Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za Primenjenu informatiku u inženjerstvu

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi"  03.10.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Primenjena informatika u inženjerstvu biće održano dana 15.11.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u malom amfiteatru u objektu "A", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za Primenjenu informatiku u inženjerstvu Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za Primenjenu informatiku u inženjerstvu

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi"  10.10.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Primenjena informatika u inženjerstvu biće održano dana 14.11.2018. godine (sreda) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u sali 206 u objektu "D", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Motorna vozila i motori Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Motorna vozila i motori

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi"  12.09.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Motorna vozila i motori biće održano dana 31.10.2018. godine (sreda) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u sali B-I-11 u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Sandra Veličković Sandra Veličković

Izveštaj komisije za izbor u zvanje asistent za užu naučnu oblast mašinske konstrukcije i mehanizacija.

Na uvidu javnosti od 18.10. do 17.11.2018. godine

Mladen Josijević Mladen Josijević

Izveštaj komisije za izbor u zvanje asistent za užu naučnu oblast energetika i procesna tehnika.

Na uvidu javnosti od 18.10. do 17.11.2018. godine

Marko Delić Marko Delić

Izveštaj komisije za izbor u zvanje asistent za užu naučnu oblast proizvodno mašinstvo.

Na uvidu javnosti od 18.10. do 17.11.2018. godine

Aleksandar Dišić Aleksandar Dišić

Izveštaj komisije za izbor dr Aleksandra Dišića u zvanje naučni saradnik.

Na uvidu javnosti od 18.10. do 17.11.2018. godine

Obaveštenje o pristupnom predavanju - Elektrotehnika i računarstvo Obaveštenje o pristupnom predavanju - Elektrotehnika i računarstvo

Pristupno predavanje za kandidate prijavljene na konkursu br. 01-1/3002 koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" broj 795 od 19.09.2018. godine za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Elektrotehnika i računarstvo biće održano dana 25.10.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 13,15 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u malom amfiteatru u objektu "A", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnom predavanju - Proizvodno mašinstvo Obaveštenje o pristupnom predavanju - Proizvodno mašinstvo

Pristupno predavanje za kandidate prijavljene na konkursu br. 01-1/2849 koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" broj 794 od 12.09.2018. godine za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Proizvodno mašinstvo biće održano dana 24.10.2018. godine (sreda) sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u svečanoj sali u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnom predavanju - Informacioni inženjering Obaveštenje o pristupnom predavanju - Informacioni inženjering

Pristupno predavanje za kandidate prijavljene na konkursu br. 01-1/2848 koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" broj 794 od 12.09.2018. godine za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Informacioni inženjering biće održano dana 26.10.2018. godine (petak) sa početkom u 16,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u svečanoj sali u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Mašinske konstrukcije i mehanizacija Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Mašinske konstrukcije i mehanizacija

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" 12.09.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Mašinske konstrukcije i mehanizacija biće održano dana 16.10.2018. godine (utorak) sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u sali C-IV-2 u objektu "C", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Proizvodno mašinstvo Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Proizvodno mašinstvo

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" 12.09.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Proizvodno mašinstvo biće održano dana 16.10.2018. godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u malom amfiteatru u objektu "A", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Energetika i procesna tehnika Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Energetika i procesna tehnika

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi"  12.09.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Energetika i procesna tehnika biće održano dana 12.10.2018. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u svečanoj sali u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Tijana Cvetić - Istraživač saradnik Tijana Cvetić - Istraživač saradnik

Izveštaj Komisije za izbor Tijane Cvetić u zvanje istraživač saradnik.

Na uvidu javnosti od 12.09. do 12.10.2018. godine

Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Matematika Obaveštenje o pristupnim vežbama - Asistent za UNO Matematika

Pristupne vežbe za kandidate prijavljene na konkursu koji je objavljen u publikaciji "Poslovi"  04.04.2018. godine za izbor jednog saradnika u zvanju asistent za užu naučnu oblast Matematika biće održano dana 13.06.2018. godine (sreda) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u svečanoj sali u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Aleksandar Miljković Aleksandar Miljković

Na uvidu javnosti od 08.05. do 07.06.2018. godine

Obaveštenje o pristupnom predavanju - Proizvodno mašinstvo Obaveštenje o pristupnom predavanju - Proizvodno mašinstvo

Pristupno predavanje za kandidate prijavljene na konkursu br. 01-1/825 koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" broj 768 od 07.03.2018. godine za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Proizvodno mašinstvo biće održano dana 25.04.2018. godine (ponedeljak) sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u svečanoj sali u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Nikola Radovanović - Izveštaj Nikola Radovanović - Izveštaj

Na uvidu javnosti od 10.04. do 10.05.2018. godine

Aleksandra Veljović - Izveštaj komisije Aleksandra Veljović - Izveštaj komisije

Na uvidu javnosti od 10.04. do 10.05.2018. godine

Slavica Mačužić Slavica Mačužić

Na uvidu javnosti od 14.03. do 13.04.2018. godine

Obaveštenje o pristupnom predavanju - Mašinske konstrukcije i mehanizacija Obaveštenje o pristupnom predavanju - Mašinske konstrukcije i mehanizacija

Pristupno predavanje za kandidate prijavljene na konkursu br. 01-1/56koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" broj 760 od 17.01.2018. godine za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Mašinske konstrukcije i mehanizacija biće održano dana 02.03.2018. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u sali C-IV-2 u objektu "C", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Vladimir Kočović - Izveštaj Vladimir Kočović - Izveštaj

Na uvidu javnosti od 17.01. do 16.02.2018. godine

Nikola Palić Nikola Palić

Izveštaj komisije za izbor Nikole Palića u istraživačko zvanje istraživač pripravnik.

Na uvidu javnosti od 29.12.2017. do 28.01.2018. godine.

Dajana Živković Dajana Živković

Izveštaj komisije za izbor Dajane Živković u istraživačko zvanje istraživač pripravnik.

Na uvidu javnosti od 27.12.2017. do 26.01.2018. godine.

Nikola Komatina Nikola Komatina

Izveštaj komisije za izbor Nikole Komatine u istraživačko zvanje istraživač pripravnik.

Na uvidu javnosti od 27.12.2017. do 26.01.2018. godine.

Obaveštenje o pristupnom predavanju - Drumski saobraćaj Obaveštenje o pristupnom predavanju - Drumski saobraćaj

Pristupno predavanje za kandidate prijavljene na konkursu br. 01-1/3959 koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" broj 750 od 01.11.2017. godine za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Drumski saobraćaj biće održano dana 25.12.2017. godine (ponedeljak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u sali B-I-11 u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

dr Milica Nikolić dr Milica Nikolić

Na uvidu javnosti od 24.11. od 24.12.2017. godine

dr Marko Panić dr Marko Panić

Na uvidu javnosti od 24.11. od 24.12.2017. godine

Obaveštenje o pristupnom predavanju - Energetika i procesna tehnika Obaveštenje o pristupnom predavanju - Energetika i procesna tehnika

Pristupno predavanje za kandidate prijavljene na konkursu br. 01-1/745 koji je objavljen u publikaciji "Poslovi" broj 745 od 04.10.2017. godine za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Energetika i procesna tehnika biće održano dana 30.11.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Fakulteta inženjerskih nauka, u svečanoj sali u objektu "B", Sestre Janjić br. 6, Kragujevac.

Strana 1 od 4

Prijava

.