(2006) - Dinamika procesa rezanja– Prof.dr Bogdan Nedić

Thu19042018

Poslednje izmene04:40:39 AM GMT

Back NIR Izdavačka delatnost Publikacije (2006) - Dinamika procesa rezanja– Prof.dr Bogdan Nedić

(2006) - Dinamika procesa rezanja– Prof.dr Bogdan Nedić

  • PDF
Image 

Naslov: (2006) - Dinamika procesa rezanja– Prof.dr Bogdan Nedić

Tip:  Monografija

Autori:  Prof.dr Bogdan Nedić

Rezime: 

Svi procesi i pojave se dešavaju u lokalizovanoj zoni razanja imaju, ne statički, već izrazito dinamički karakter uslovljen promenjivom dubinom razanja, nehomogenošću matarijala predmeta obrade, dinamičkim karakterom procesa formiranja strugotine, stvaranjem i razarenjem naslaga na reznom klinu, nestabilnošću sistema alat- predmet obrade- mašina, geometrijom predmeta obrade.

Sadržaj: 

1. Uvod
2. Dinamički karakter procesa obrade rezanjem
3. Upravljanje procesom obrade rezanjem
4. Dinamičko ponašanje alata u obradi struganjem
5. Dinamičko ponašanje predmeta obrade
6. Eksperimentalna ispitivanja dinamičkih karakteristika otpora rezanja
7. Amplitudno frekventne karakteristike parametara procesa obrade rezanjem
8. Uticaj habanja alata na karakteristike procesa rezanja
9. Razvoj monitoring sistema
10. Literatura

.