Sun15092019

Poslednje izmene05:10:05 AM GMT

Back O fakultetu Laboratorije Laboratorija za obradu deformisanjem i mašinske materijale

Laboratorija za obradu deformisanjem i mašinske materijale

 • PDF

Odeljenje za obradu metala deformisanjem 

Osnovne delatnosti odeljenja su: 

 • Standardna i specijalna ispitivanja materijala na sobnoj i povišenim temperaturama; 
 • Oblikovanje i obradivost limova; 
 • Upravljanje procesima oblikovanja lima; 
 • Net-shape manufacturing (oblikovanje bez dorade); 
 • Kovanje novih materijala; 
 • Mikro oblikovanje; 
 • Fizičko modeliranje i numerička FE simulacija u obradi deformisanjem; 
 • Različita ispitivanja i ekspertize po zahtevu korisnika uz izdavanje uverenja Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i dr.

Za realizaciju delatnosti koristi se savremena oprema koju čine: Kompjuterizovani merni sistem za ispitivanje materijala ZWICK/ROELL Z 100; Univerzalna laboratorijska hidraulična presa trostrukog dejstva ERICHSEN 142/12 za ispitivanje materijala (pre svega limova) u različitim uslovima (duboko izvlačenje, izvlačenje fluidom, fino prosecanje, dvostrano zatezanje-razvlačenje, jednoosno zatezanje itd.); Elektrohemijski uredaj za nanošenje mernih mreža na metalne površine (pre svega lima) ERICHSEN, sa optičkim uredajima za očitavanje; Ekscentar presa sa alatima za pripremu epruveta za ispitivanje; 4 PC kompjutera sa pratećom opremom i odgovarajućim softverom; veliki broj pomoćnih uređaja i alata univerzalnog tipa ili za specifične primene itd. 

Univerzalna mašina za ispitivanje materijala ZWICK/ROELL Z 100
Univerzalna mašina za ispitivanje
materijala ZWICK/ROELL Z 100
Hidraulična presa ERICHSEN 142/12
Hidraulična presa ERICHSEN 142/12

Odeljenje za mašinske materijale 

Raspoloživa oprema: Univerzalna mašine za statičko ispitivanje materijala zatezanjem (100 i 400 kN) na sobnoj i povišenim temperaturama; Pulzator za određivanje dinamičke izdržljivosti metala (400 kN); Šarpijevo klatno za ispitivanje žilavosti; Stabilni uređaji za statičko ispitivanje tvrdoće (HB, HV, HRC i HRB) i mikrotvrdoće (HV); Prenosivi uređaji za dinamičko merenje tvrdoće (Poldi, skleroskop i duroskop); Uređaj za magnetna ispitivanja kompaktnosti čelika (fero-fluks); Uređaj za ultrazvučna ispitivanja; Dodatna opremu za mehanicka i tehnološka ispitivanja; Metalografski mikroskop i dr. omogućuje uspešno izvođenje nastavno-obrazovnog i naučno-istraživačkog procesa primenom različitih metoda i postupaka ispitivanja materijala, kao što su: 

 • Ispitivanje materijala na zatezanje, pritisak, savijanje, smicanje, kao i određivanje modula elastičnosti, kako na sobnoj tako i na povišenim temperaturama; 
 • Merenje makro i mikrotvrdoće; 
 • Određivanje udarne žilavosti na sobnoj, sniženim i povišenim temperaturama; 
 • Određivanje trajne dinamičke izdržljivosti; 
 • Ispitivanja materijala bez razaranja; 
 • Procenu prokaljivosti čelika, ocenu mikrostrukture, određivanje veličine zrna, veličine i oblika grafitnih uključaka u sivom livenom gvožđu, određivanje preobražajnih temperatura i sl. 
Univerzalna mehanička mašina (0-100 kN)
Univerzalna mehanička
mašina (0-100 kN)
Hidraulična mašina (0-400 kN)
Hidraulična mašina (0-400 kN)

 

Odeljenje za zavarivanje
 
      Odeljenje za zavarivanje raspolaže sa: 2 uređaja za REL zavarivanje, jednim kompletom za gasno zavarivanje, jednim aparatom za zavarivanje u zaštiti aktivnih i inertnih gasova (MAG/MIG), jednim aparatom za TIG zavarivanje, uređajem za zavarivanje pod prahom, uređajem za gasno sečenje na većim dužinama, aparatom za tačkasto zavarivanje, novim invertorskim TIG aparatom najnovije generacije, ventilatorima za izmenu vazduha, električnim razvodom, jednim kompletom za gasno zavarivanje, stabilnim dvostranim tocilom, radnim stolovima i paravanima, zaštitnom opremom i širokim asortimanom dodatnih materijala. 

Raspoloživa oprema omogućuje:

 • izvođenje nastavno-obrazovnog procesa, pri čemu studenti stiču praktična znanja; 
 • izvođenje eksperimenata za potrebe diplomskih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija; 
 • izvođenje svih vrsta zavarivanja topljenjem i električnim otporom; 
 • ocenu zavarljivosti čelika, livenog gvožđa, obojenih metala i njihovih legura; 
 • kontrolu i prijem zavarenih konstrukcija; 
 • školovanje i obučavanje kadrova za zavarivanje na svim nivoima stručnosti; 
 • projektovanje radionica za zavarivanje i ispitivanje zavarenih spojeva; 
 • modelsko i realno reparaturno zavarivanje i navarivanje različitih delova, mašina i  uređaja; 
 • ocenu kvaliteta i prezentaciju dodatnog materijala i uređaja za zavarivanje;
 • pružanje usluga trećim licima u oblasti zavarivanja i sl. 
Uređaj za EPP zavarivanje
Uređaj za EPP zavarivanje
Praktična obuka TIG zavarivaca
Praktična obuka TIG zavarivaca

 

Upravnik laboratorije: Dr Nada Ratković, docent